Government

Administracja państwowa

Digilock pomaga modernizować, upraszczać i usprawniać bezpieczeństwo przechowywania danych w różnych obiektach rządowych. Zapewniając elastyczne opcje i funkcje, takie jak śledzenie audytów, nasze bezkluczowe rozwiązania cyfrowe spełniają potrzeby zarówno użytkowników, jak i menedżerów ds. operacji.

Popularne zastosowania zamków bezkluczowych

staff_lockers

Szafki pracowników

evidence_lockers

Szafki z dowodami

personal_storage

Przechowywanie prywatne

workplace_storage

Przechowywanie w miejscu pracy